राक्षसी वायू ग्रह

उदजन (हायड्रोजन) आणि हेलियम अशा हलक्या मूलद्रव्यांपासून बनलेले महाकाय ग्रह
Imbox content.png
ह्या लेखाला एकही संदर्भ दिला गेलेला नाही. विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखातील माहितीची पडताळणी करण्यात मदत करा. संदर्भ नसल्याने प्रस्तुत लेखाची उल्लेखनीयता ही सिद्ध होत नाही. संदर्भहीन मजकूराची पडताळणी करता येत नसल्याने व उल्लेखनीयता सिद्ध होत नसल्याने हा लेख काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी. संदर्भ कसे निवडावेत याची माहिती येथे मिळेल तर संदर्भ कसे जोडायचे याची माहिती आपल्याला येथे मिळेल.

राक्षसी वायू ग्रह हे मुख्यतः हायड्रोजनहेलियम पासून बनलेले महाकाय ग्रह असतात. गुरूशनी हे सूर्यमालेतील राक्षसी वायू ग्रह आहेत. पूर्वी "महाकाय ग्रह" आणि "राक्षसी वायू ग्रह" या संज्ञा समानार्थी होत्या. सन १९९० मध्ये युरेनस आणि नेपच्यून हे एका वेगळ्या वर्गातील ग्रह असल्याचे दिसून आले. हे ग्रह जड वायुरूपप्रवण पदार्थांपासून बनलेले होते. कालांतराने त्यांना बर्फाळ राक्षसी ग्रह म्हणून ओळखले जावू लागले.