रवळोबास हे साहित्यकार होते. साहित्य==

रवळोबास
जन्म महाराष्ट्र, भारत
मृत्यू ,महाराष्ट्र, भारत
राष्ट्रीयत्व भारत भारतीय
भाषा मराठी
प्रसिद्ध साहित्यकृती सह्याद्रि-माहात्म्य