रमेश तेंडुलकर हे प्रसिद्ध मराठी लेखक होत.

रमेश तेंडुलकर
जन्म नाव रमेश तेंडुलकर
राष्ट्रीयत्व भारतीय
कार्यक्षेत्र साहित्य
भाषा मराठी
साहित्य प्रकार कादंबरी

जीवनसंपादन करा

कारकीर्दसंपादन करा

साहित्यसंपादन करा

पुरस्कारसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा

अधिक माहितीसंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.