रजनीकांत बर्दोलोई (नोव्हेंबर २४, १८६७:गौहत्ती, असम, भारत - २५ मार्च, १९४०:गौहत्ती, असम, भारत) हे आसामी लेखक होते.