रग्बी लीग
आक्रमक खेळाडू दोन बचावपटूंना हूल देण्याच्या प्रयत्नात
सर्वोच्च संघटना रग्बी लीग आतंरराष्ट्रीय संघटन
उपनाव फुटबॉल, फुटी, लीग, रग्बी
सुरवात १८४५, रग्बी फुटबॉलचे नियम इंग्लंड मध्ये तयार करण्यात आले.
माहिती
कॉन्टॅक्ट पूर्ण
संघ सदस्य १३
मिश्र एकेरी
वर्गीकरण आउटडोअर, सांघिक खेळ
साधन फुटबॉल
मैदान रग्बी लीग मैदान