रक्ताने रक्तवाहिन्यांवर आतील बाजूने निर्माण केलेल्या दबास रक्तदाब असे म्हणतात.

रक्तदाब मोजण्याचे उपकरण (ईलेक्ट्रॉनिक)
सततच्या उच्च रक्तदाबानी निर्माण होणाऱ्या समस्या

किती असावा

संपादन
  • १८ पेक्षा अधिक वय असलेल्या व्यक्तीचा सामान्य रक्तदाब १२०/८० इतकं असून
  • ४० वर्षे वयानंतर तो १४०/९० इतकं असतो


वयस्कांच्या रक्तदाबाचे वर्गीकरण
वर्गीकरण वरचा,mmHg खालचा, mmHg
कमी रक्तदाब
< ९०
< ६०   
सामान्य
 ९०-११९
व ६०-७९   
उच्च र.च्या आधी
१२०-१३९
किंवा ८०-८९  
स्थिती १ उच्च रक्तदाब
१४०-१५९
किंवा ९०-९९  
स्थिती २ उच्चरक्तदाब
≥ १६०
किंवा ≥ १००  

हे सुद्धा पहा

संपादन