योहान्स डिडरिक व्हान डेर वाल्स

डच भौतिकशास्त्रज्ञ

योहान्स डिडरिक व्हान डेर वाल्स (२३ नोव्हेंबर, इ.स. १८३७ - ८ मार्च, इ.स. १९२३) हे डच भौतिकशास्त्रज्ञ होते.

योहान्स डिडरिक व्हान डेर वाल्स

बाह्यदुवेसंपादन करा