येळ्ळूर साहित्य संमेलन

येळ्ळूर साहित्य संमेलन बेळगाव जिल्ह्यातील येळ्ळूर गावात भरवले जाते.

येथील ग्रामीण मराठी साहित्य संघाला महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची शाखा म्हणून ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी मान्यता मिळाली. ही संस्था इ.स. २००६पासून दरवर्षी मराठी साहित्य संमेलन भरवते.

  • १२वे साहित्य संमेलन १२-२-२०१७ रोजी भरले होते. अध्यक्षस्थानी डॉ. श्रीपाद जोशी होते.
  • १०वे : २६-१-२०१५; अध्यक्ष - डॉ. मनोज तायडे
  • ९वे : १६-२-२०१४; अध्यक्ष - संजय पवार
  • ३रे: १७-३-२००८
  • २रे : २००७; अध्यक्ष - उत्तम कांबळे

हे सुद्धा पहा संपादन