यु.पी.एस. एरलाइन्स

(युपीएस एअरलाइन्स या पानावरून पुनर्निर्देशित)

यु.पी.एस. एरलाइन्स ही अमेरिका देशामधील युनायटेड पार्सल सर्व्हिस ह्या मालवाहतूक करणाऱ्या कंपनीच्या मालकीची एक विमान कंपनी आहे. यु.पी.एस. एरलाइन्सच्या ताफ्यामध्ये सध्या २३७ विमाने असून अमेरिकेमधील ३८१ तर जगातील ३४६ विमानतळांवर यु.पी.एस.ची विमाने मालवाहतूक करतात. केंटकीमधील लुईव्हिल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर यु.पी.एस.चा प्रमुख वाहतूक तळ आहे.

दे मॉईन, आयोवाकडे निघालेले यु.पी.एस. एरलाइन्सचे एअरबस ए-३०० विमान

बाह्य दुवे

संपादन