युएफा चँपियन्स लीग १९९५-९६

युएफा चॅंपियन्स लीग १९९५-९६ हा युएफा चॅंपियन्स लीग स्पर्धेचा ४१वा मोसम होता.