या वळणावर
देश भारत
भाषा मराठी
निर्मिती माहिती
प्रसारणाची वेळ सोमवार ते शनिवार संध्या. ७ वाजता
प्रसारण माहिती
वाहिनी ई टीव्ही मराठी
अधिक माहिती
नंतर लेक लाडकी ह्या घरची

टीआरपी

संपादन
आठवडा वर्ष TAM TVT क्रमांक
महाराष्ट्र/गोवा भारत
आठवडा १७ २०११ १.१ १००
आठवडा ३६ २०११ ०.६७ ८५
आठवडा ३७ २०११ ०.७ ९८
आठवडा ३८ २०११ ०.७३ ९६
आठवडा ३९ २०११ ०.७३ ९६
आठवडा ४१ २०११ ०.७२ ८८
आठवडा ४५ २०११ ०.७५ ८४