Broom icon.svg
या लेखाचे शुद्धलेखन किंवा/आणि मराठी व्याकरण मराठी विकिपीडियासाठी अनुकूल नाही. कृपया लेख तपासून शुद्धलेखन करावे. हा साचा अशुद्धलेखन किंवा/आणि मराठी व्याकरणविषयक चुका आढळल्यास वापरला जातो. नेहमी होणाऱ्या चुकांबद्दल या पानावर माहिती आहे. या संबंधी अधिक चर्चा करायची असल्यास अथवा काही शंका/ प्रश्न असल्यास कृपया चर्चापान वापरावे.


भारतीय भाषाशास्त्राचे प्राचिनतम प्रणेता समजेले जातात.त्यांनी शब्द व्यूत्पत्तीचे नियम देणाऱ्या निरुक्त या वेदांगाची रचना केली.मुख्य्त्वे वेदातील संस्कृत शब्दांच्या व्यूत्पत्ती देण्याचे श्रेय त्यांच्याकडे जाते. सोबतच निघण्टू या समानार्थी शब्दकोश रचनेचे ते प्रणेता होत.