मोंगके खान चंगीझ खानचा नातू व तोलुई खानचा पुत्र होता.