मेजर जनरल|अल्ट=|मध्यवर्ती|विनाचौकट

मेजर जनरल ही एक भारतीय सैन्यातील एक रॅंक आहे. ही रॅंक सार्जंट मेजर जनरलच्या जुन्या रॅंकमधून घेेेेतली आहे. भारतीय सेनेमध्ये मेेजर जनरल हा कमांडचा मुख्य असतो. त्याची रॅंक लेफ्टनंट जनरलच्या खालची आणि कर्नल/ब्रिगेडियरच्या वरची असते.