मँडोलिन

(मॅंडोलिन या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मँडोलिन हे एक तंतुवाद्य आहे.

मँडोलिन