मोरांबा (किंवा मुरांबा) म्हणजे साखरेच्या किंवा गुळाच्या पाकात फळांचे तुकडे किंवा कीस मुरवून तयार केलेला टिकाऊ पदार्थ. साखरेच्या पाकात कैरीचे तुकडे किंवा कीस मुरवून केलेल्या पदार्थाला साखरांबा म्हणतात; पाक गुळाचा असेल तर गुळांबा.

हे सुद्धा पहा संपादन