मुझफ्फराबाद ही पाकव्याप्त काश्मीरची राजधानी आहे. हे शहर मुझफ्फराबाद जिल्ह्यात असून झेलमनीलम ह्या नद्यांच्या काठावर वसलेले आहे. मुझफ्फराबादची एकूण लोकसंख्या साधारण ७,४१,००० आहे. हे शहर मुझफ्फराबाद जिल्ह्याचा एक भाग आहे आणि हे झेलम आणि किशनगंगा (आता पाकिस्तानमध्ये नीलम नदी म्हणून बदलले गेले आहे) च्या काठावर वसलेले आहे.

पूर्वेकडील नियंत्रण रेषेच्या दुसऱ्या बाजूला आणि उत्तरेकडील आझाद काश्मीरच्या नीलम जिल्ह्यावरील काश्मीरमधील कुपवाडा आणि बारामुल्ला जिल्हा नियंत्रित काश्मीरमधील मुझफ्फराबाद जिल्ह्याच्या पश्चिमेस खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत. १९९८ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या ७२५००० होती आणि १९९९ च्या अंदाजानुसार ही लोकसंख्या ७४१००० पर्यंत वाढली होती. मुझफ्फराबाद जिल्हा तीन तहसील व मुझफ्फराबाद शहरांचा समावेश आहे. हे इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीपासून १३८ किलोमीटर आणि एबटाबादपासून ७६ किलोमीटर अंतरावर आहे.