मिरी

पाथर्डी तालुक्यातील एक शहर

मिरी हे गाव पाथर्डी तालुका अहमदनगर जिल्हा महाराष्ट्र राज्य, भारत. मिरी हे गाव नाशिक डिव्हीजन मधे येते . अहमदनगर पासुन 57 कि.मी आहे .पाथर्डी पासुन 22 कि.मी आहे . गावातुन शहरांना जाण्या येण्यासाठी एस टी बसची तसेच खाजगी वाहनांची सोय उपलब्ध आहे. गावात जिल्हा परिषदची इयत्ता पहिली ते चौथी पर्यंत शाळा उपलब्ध आहे.