माल्थस यांनी जीवशास्त्राचे संशोधन केले.

प्रमुख विचार/संशोधनसंपादन करा

  • ऑन पॉप्युलेशन या निबंधाचे लेखन. 'जगण्यालायक जीव जगतात. जे प्रचलित परिस्थितीशी जुळवून घेऊ शकतात ते जगतात, जे जुळवून घेऊ शकत नाहीत ते नष्ट होतात', असा विचार आल्फ्रेड रसेल वॉलेस यांच्या मनात प्रवृत्त करणारा निबंध.
  • उत्क्रांतिवाद