मालेगाव महानगरपालिका

मालेगाव शहराचे काम मालेगाव महानगरपालिका तर्फे चालते. याचे मुख्यालय मालेगाव येथे आहे.