एरियरी हे मादागास्करचे अधिकृत चलन आहे.

मालागासी एरियरी
ariary malgache (फ्रेंच)
मालागासी एरियरी
अधिकृत वापर मादागास्कर ध्वज मादागास्कर
आयएसओ ४२१७ कोड MGA
विभाजन १/५ इराइंबिलांजा
नोटा १००,२००,५००,१०००,२०००,५०००,१०००० एरियरी
नाणी १,२ इराइंबिलांजा १,२,४,५,१०,२०,५० एरियरी
बँक बँक सेंत्राल् द् मादागास्कर
विनिमय दरः   


सध्याचा मालागासी एरियरीचा विनिमय दर
गूगल फायनान्स वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया
याहू फायनान्स वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया
ओझफॉरेक्स वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया
एक्सई.कॉम वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया
ओआंडा.कॉम वर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॅनेडियन डॉलर स्विस फ्रँक युरो ब्रिटिश पाउंड हाँग काँग डॉलर जपानी येन अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया