मालवाहू विमान

(मालवाहक विमान या पानावरून पुनर्निर्देशित)

उपयोगानुसार वर्गीकरण