मालवणी जेवण हे महाराष्ट्र व गोआचा कोकणी भाग मधील मानक जेवण आहे. जरी मालवण जेवण मुख्यतः मौनसाहारी असले तरी त्यात भरपूर शाकाहारी पदार्थांचा शामल असतो. मालवणी जेवण जरी वेगळा असला तरी त्यात महाराष्ट्र आणि गोआच्या जेवण पद्धतीचा प्रभाव आहे.