मानहाइम हे जर्मनीतील बाडेन-व्युर्टेंबर्ग राज्यातील दुसरे मोठे शहर आहे. २०१२च्या अंदाजानुसार ऱ्हाइन-नेकर महानगराचा भाग असलेल्या या शहराची लोकसंख्या २,९५,००० तर महानगराची संख्या २४,००,००० इतकी होती. हे शहर ऱ्हाइन नदी आणि नेकर नदीच्या संगमावर वसलेले आहे.

टेनिसपटू स्टेफी ग्राफ हिचे हे जन्मगाव आहे.

मानहाइममध्ये लावले गेलेले शोधसंपादन करा