माणूस नावाचे बेट विजय तेंडुलकर यांची साहित्यकृती आहे.