माणिक हे एक मौल्यवान रत्न आहे.

टांझानियामध्ये नैसर्गिक स्वरूपात सापडलेला माणिक