माझा साक्षात्कारी हृदयरोग

माझा साक्षात्कारी हृदयरोग हे अभय बंग यांनी २००० मध्ये लिहिलेले एक मराठी पुस्तक आहे. त्यांना ४४व्या वर्षी हृदयरोग झाल्या नंतर आलेले अनुभव लिहिले आहेत. सुरुवातीस साप्ताहिक सकाळच्या १९९६ सालच्या दिवाळी अंकात प्रकाशीत झाली होती. https://www.rajhansprakashan.com/node/280

माझा साक्षात्कारी हृदयरोग

'माझा साक्षात्कारी हृदयरोग' पुस्तकाचे मुखपृष्ठ
लेखक अभय बंग
भाषा मराठी
देश भारत
साहित्य प्रकार कथासंग्रह. लेख
प्रकाशन संस्था राजहंस प्रकाशन
प्रथमावृत्ती जानेवारी २०००
चालू आवृत्ती अकरावी आवृत्ती: डिसेंबर २००४.
पृष्ठसंख्या १८४
आय.एस.बी.एन. ISBN 81-7434-167-6

संदर्भ आणि नोंदी संपादन