माझा नाटकी संसार हे मराठी नाटकका‍र भार्गवराम विठ्ठल वरेरकर यांनी लिहिलेले आत्मचरित्र आहे.

माझा नाटकी संसार
लेखक भार्गवराम विठ्ठल वरेरकर
(संपादक: कृष्णा करवार)
भाषा मराठी
साहित्य प्रकार आत्मचरित्र
प्रकाशन संस्था पॉप्युलर प्रकाशन
प्रथमावृत्ती १ जून, १९९५
पृष्ठसंख्या ७७७
आय.एस.बी.एन. ISBN 81-7185-523-7