माघ शुद्ध पंचमी ही माघ महिन्याच्या शुद्ध पक्षातील पाचवी तिथी आहे.


या दिवशी साजरे केले जाणारे सण व उत्सवसंपादन करा