महेश जोशी हे उच्च्विद्यावीभुशीत व्यक्तिमत्त्व असून स्वा. रा. ती. म.विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.