महिन्द्रा अँड महिन्द्रा

महिन्द्रा अँड महिन्द्रा ही एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वाहनौत्पादन संस्था आहे. तिचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.