महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर

महाराष्ट्र विधी विद्यापीठ महाराष्ट्राच्या नागपूर शहरातील विधी विषयक अध्यापन करणारे विद्यापीठ आहे. याची स्थापना इ.स. २०१८मध्ये झाली.

हे सुद्धा पहासंपादन करा