महानंदा नदी

बांगलादेशातील नदी

महानंदा नदी ही भारतातील बिहारपश्चिम बंगाल राज्यातून वाहत पुढे बांगलादेशात जाणारी नदी आहे.

राजशाहीजवळ महानंदा नदी