महाकाळ हे वर्धा तालुक्यातील वर्धा शहरापासून ९ की.मी. अंतरावर असलेले एक गाव आहे. हे गांव धाम नदी काढी वसलेले आहे.