Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.मलाई ही भारतीय उपखंडातून उगम पावलेली एक प्रकारची क्लॉटेड क्रीम आहे, जी भारतीय उपखंडातील पाककृतींमध्ये वापरली जाते, विशेषतः भारतीय उपखंडातील मिठाईंच्या संदर्भात. हे नॉन-होमोजेनाइज्ड संपूर्ण दूध सुमारे ८० पर्यंत गरम करून तयार केले जाते °C (१८० °F) सुमारे एक तास आणि नंतर ते थंड करा. पृष्ठभागावर चरबी आणि गोठलेल्या प्रथिनांचा जाड पिवळसर थर तयार होतो, जो स्किम केला जातो. बहुतेक चरबी काढून टाकण्यासाठी प्रक्रिया सहसा पुनरावृत्ती होते.

मलाईमध्ये सुमारे ५५% बटरफॅट असते. म्हशीच्या दुधात जास्त चरबीयुक्त सामग्री असल्यामुळे ते चांगले मलई तयार करते असे मानले जाते. ५ ते १२% पर्यंत चरबीयुक्त सामग्री असलेल्या म्हशीचे दूध उकळले जाते आणि नंतर ४ पर्यंत थंड केले जाते. °C (३९ °F) सर्वोत्तम परिणामांसाठी. त्याचप्रमाणे ३ ते ५% दुधाचे फॅट असलेले गाईचे दूध उकळून थंड करून मलाई बनवले जाते.