मर्सेडिझ-बेंझ डब्ल्यू १४०

मर्सेडिझ-बेंझ डब्ल्यू १४० ही मर्सिडिज-बेंझ या कंपनीचे वाहन असून ते एप्रिल, इ.स. १९९१ ते सप्टेंबर, इ.स. १९९८ पर्यंत उत्पादित केले होते.

मर्सेडिझ-बेंझ डब्ल्यू १४०

हे सुद्धा पहासंपादन करा