मर्सेडिझ-बेंझ ३००एसएल

(मर्सिडिज-बेंझ ३००एसएल या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मर्सेडिझ-बेंझ ३००एसएल हे मर्सिडिज-बेंझ या कंपनीचे वाहन असून ते इ.स. १९५२ ते इ.स. १९६३ पर्यंत उत्पादित केले होते.

मर्सेडिझ-बेंझ ३००एसएल

हे सुद्धा पहा

संपादन