मर्सेडिझ-बेंझ डब्ल्यू ११३

(मर्सिडिज-बेंझ डब्ल्यु११३ या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मर्सेडिझ-बेंझ डब्ल्यू ११३ हे मर्सिडिज-बेंझ या कंपनीचे वाहन असून ते इ.स. १९६३ ते इ.स. १९७१ पर्यंत उत्पादित केले गेले होते.

मर्सेडिझ-बेंझ डब्ल्यू ११३

हे सुद्धा पहा

संपादन