मंजिरा नदी

(मंजीरा नदी या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मंजिरा नदी ही गोदावरीची उपनदी आहे.