मंगेश सातपुते
जन्म मंगेश सातपुते
राष्ट्रीयत्व भारतीय
कार्यक्षेत्र अभिनय
भाषा मराठी