भौगोलिक ध्रुव

(भौगोलिक धृव या पानावरून पुनर्निर्देशित)

भौगोलिक धृव ही खगोलशास्त्रात वापरली जाणारी संज्ञा आहे.