भोवरा हा इरावती कर्वेचा ललितलेख संग्रह आहे.

विकिस्रोत
विकिस्रोत
भोवरा (लेखसंग्रह) हा शब्द/शब्दसमूह
विकिस्रोत, या ऑनलाईन मुक्त मराठी ग्रंथालयात पाहा.
विकिमीडिया कॉमन्सवर खालील विषयाशी संबंधित संचिका आहेत: