Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


एक व्यक्ती जी भौगोलिक संशोधन, रेखाचित्रे आणि अभ्यासाचा अभ्यास करते.

एखाद्या प्रदेश किंवा प्रदेशाच्या नैसर्गिक वैशिष्ट्ये, लोकसंख्या, उद्योग इ.

विज्ञान, हवामान, उंची, माती, वनस्पती, लोकसंख्या, जमिनीचा वापर, उद्योग, किंवा राज्ये, आणि अशा अशा घटकांच्या विश्वावर वर्ण, व्यवस्था, आणि परस्परसंबंधांत दर्शविल्याप्रमाणे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या फरकांपासून विभक्त होण्याशी संबंधित आहे. या स्वतंत्र घटकांच्या कॉम्पलेक्सने बनविलेले युनिट क्षेत्र. क प्रदेशाच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांची, सहसा पृथ्वीच्या, कधी कधी ग्रहांच्या

एक पाठ्यपुस्तक म्हणून हे विज्ञान किंवा अभ्यास वागण्याचा एक पुस्तक.

भूगर्भीय, हवामान, माती, वनस्पती इत्यादीसह पृथ्वीच्या नैसर्गिक वैशिष्ट्यांचा त्यांनी अभ्यास केला आणि त्यांच्याकडे दिलेला प्रतिसाद

तो पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा वैज्ञानिक अभ्यास आणि त्याच्या विविध हवामान, देश, लोक आणि नैसर्गिक संसाधने.

भौगोलिक वैशिष्ट्ये, विशेषतः पृष्ठभागावरील वैशिष्ट्ये, एखाद्या क्षेत्राचे.