Imbox content.png
ह्या लेखाला एकही संदर्भ दिला गेलेला नाही. विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखातील माहितीची पडताळणी करण्यात मदत करा. संदर्भ नसल्याने प्रस्तुत लेखाची उल्लेखनीयता ही सिद्ध होत नाही. संदर्भहीन मजकूराची पडताळणी करता येत नसल्याने व उल्लेखनीयता सिद्ध होत नसल्याने हा लेख काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी. संदर्भ कसे निवडावेत याची माहिती येथे मिळेल तर संदर्भ कसे जोडायचे याची माहिती आपल्याला येथे मिळेल.

तंजावर येथील सरस्वती महाल ग्रंथालयात हस्तलिखित स्वरूपात उपलब्ध झालेला 'भाषाप्रकाश' हा मराठी शब्दकोश पुणे विद्यापीठ प्रकाशनाने १९६२ साली प्रकाशित केला. या कोशाचा कर्ता 'रामकवी' हा आहे. हा कोश तयार करण्यासाठी ग्रंथलेखकाने ज्ञानेश्वरीचा आधार घेतला आहे. हा कोश पद्यबद्ध असून तो अनुष्टुप छंदात रचलेला आहे. या ग्रंथाची रचना १८ व्या शतकाच्या अखेरीस किंवा १९ व्या शतकाच्या आरंभी झाली असावी असे अनुमान आहे. डॉ .शं.गो.तुळपुळे यांनी या कोशाच्या संपादनाचे काम केले आहे. या कोशाची विभागणी एकूण २३ वर्गामध्ये करण्यात आली आहे. बहुतेक वर्गांच्या सुरुवातीला त्या त्या वर्गातील विषयाचे सूचन केले आहे. उदा. दान वर्ग, काल वर्ग इ. मराठीतील अमरकोश म्हणता येईल असे या कोशाचे स्वरूप आहे. या कोशात सुमारे साडे चार हजार मराठी शब्दांचा विषयवारीने संग्रह केला आहे.

डॉ. नीलिमा गुंडी यांनी भाषाप्रकाश याच नावाचे मराठी भाषेत होणाऱ्या बदलांसंबंधीचे पुस्तक लिहिले आहे.

संदर्भसंपादन करा

  • Empty citation (सहाय्य)

रामकवीकृत भाषाप्रकाश, संपादक - शं.गो. तुळपुळे, प्रकाशन वर्ष १९६२

हे सुद्धा पहासंपादन करा