भामरागड अभयारण्य गडचिरोली जिल्ह्यात भामरागड तालुक्यातील सुमारे १०० चौ. कि. मी. क्षेत्रात पसरलेले अभयारण्य आहे.