भाद्रपद शुद्ध तृतीया

भाद्रपद शुद्ध तृतीया ही भाद्रपद महिन्याच्या शुद्ध पक्षातील तिसरी तिथी आहे.


१८७१-७२ ची हिंदू दिनदर्शिका

या तिथीला साजरे करण्यात येणारे सण व उत्सवसंपादन करा