बोईंग

(बोइंग या पानावरून पुनर्निर्देशित)

बोईंग ही जगातली आघाडीची जेट विमान बनवणारी अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने येथील कंपनी आहे.