बेलव्ह्यू, वॉशिंग्टन

बेलव्ह्यू अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन राज्यातील सिॲटल शहराजवळचे नगर आहे. २०१० च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या १,२२,३६३ होती.

बेलव्ह्यूचा मध्यवर्ती भाग