बेरीज ही अंकगणितातली एक मूलभूत प्रक्रिया आहे. बेरीज करण्यासाठी + या चिन्हाचा वापर करतात.

दोन अंकांची बेरीजसंपादन करा

३ + ४ = ७
१ + २ = ३


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.