बेंग्विला प्रवाह हा एक दक्षिण अटलांटिक जायर मधील समुद्री प्रवाह आहे.

भौगोलिक स्थानसंपादन करा

प्रवाहाचे पर्यावरणीय परिणामसंपादन करा

प्रवाहाचे पर्यावरणीय महत्त्वसंपादन करा

नौकानयनातील महत्त्वसंपादन करा

अधिक वाचनसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.